Rosenqvist & Hallgren Byggteknik

Rosenqvist & Hallgren Byggteknik är ett konsultföretag verksamma inom byggnadskonstruktioner. Företaget drivs av
Leif Rosenqvist och Roger Hallgren tillsammans med tre anställda. Vi startade den egna verksamheten på hösten 2000 efter
att ha arbetat som anställda byggnadskonstruktörer för ett flertal teknikkonsultföretag inom Göteborg.

Rosenqvist & Hallgren Byggteknik -rhb.nu - heme

Våra uppdrag är i huvudsak

byggnadskonstruktioner i samband med projektering av bostäder, kontors- och industrihus – såväl nyproduktion som ombyggnader åt stora och små företag i hela Västra Götaland; Göteborg, Trollhättan, Skövde och Alingsås.

Vi kan hjälpa er med uppdrag inom

Rosenqvist & Hallgren Byggteknik -rhb.nu - nya
Rosenqvist & Hallgren Byggteknik -rhb.nu - AB

Vi har lång erfarenhet och är kunniga på

området, både när det gäller olika CAD- och beräkningsprogram och ett nära samarbete med stora aktörer inom branschen.

Om du har frågor så Kontakta oss